Kosten

We zijn nu al een tijd bezig om het benodigde geld bij elkaar te krijgen, maar waar is al dat geld precies voor nodig. Laat ik beginnen met een hoopvolle en gelijk teleurstellende mededeling. Er is een datum gezet voor de operaties, eind april. Daarbij kwam ook alvast de gespecificeerde rekening voor de operaties en dat was toch wel even slikken/schrikken. Het kostenplaatje wordt daardoor namelijk nog een stuk hoger. Hoe dat allemaal is opgebouwd, ga ik nu toelichten. Wel zo eerlijk als je mensen vraagt te doneren dat je ook laat zien waar het geld heen gaat.
Al betaald van het ingezamelde geld is de reis in oktober naar Barcelona. De vliegtickets kosten destijds €428,73 plus parkeren op Zaventem €89,-, hotel was €376,- consult plus onderzoeken €1100,- en vervoer van en naar het vliegvel in Barcelona €100,-. In totaal zo’n €2100,-, vervoer naar Brussel niet meegerekend en andere kosten in Barcelona ook niet. We hadden voor Brussel gekozen vanwege de lagere vliegkosten. Achteraf was het omslachtige van de reis en het lange autorijden van Brussel naar huis niet ideaal. Daarom kiezen we er dit keer toch voor om via Rotterdam te vliegen. De hele reis met de operaties is al enorm ingrijpend, door te kiezen voor Rotterdam proberen we iets aan energie te sparen zodat ze wat beter de operatie in kunnen gaan. Dan de komende kosten.
De operatie van Jane komt in totaal op €83.150,-, hier zit in preoperatieve tests, de operatie, verblijf in het ziekenhuis inclusief verblijf op de intensive care en een bed op de kamer mocht ik daar willen/moeten overnachten, postoperatieve consulten, postoperatieve testen (MRI/CT), MRV, verzekering voor complicaties, verzekering voor overlijden.
De operatie van Rosa komt op €65.150,-, inclusief alle bovengenoemde specificaties. Jane’s operaties is uitgebreider dan die van Rosa, vandaar het verschil in kosten. De operaties bij elkaar zijn €148.300,-. Dan komen daar nog de kosten bij voor reis en verblijf. Reiskosten in Barcelona voor vervoer van en naar het appartement en naar het ziekenhuis en later (na deze reis) nog de kosten voor de nacontrole. Deel gaat via skype maar er zal ook nog een keer voor controle naar Barcelona moeten worden gereisd. De vliegtickets komen op ongeveer €700,-, het verblijf komt op ongeveer €6000,-, reiskosten in Barcelona is afhankelijk van waar we een appartement kunnen vinden. Gemiddeld zal dit op €300,- komen. Voor half april moet er dus €157.400,- zijn opgehaald. Voor de nacontrole nog zo’n €2500,- en dan komen we in totaal nu op +/- €160.000,-. Dat is €10.000,- meer dan eerder begroot. Waar zit dit nu in. De operaties vallen beide duurder uit dan eerst gepland. In de oorspronkelijke begroting stonden de operaties voor 60/65.000 ingepland, dit is dus aanmerkelijk meer geworden. Mede omdat de afwijking in Jane’s nek meer werk vergt. Verder hebben we hier en daar flink geschaafd waar het maar kon. Waardoor we de €20.000,- meer aan operatiekosten niet helemaal bij de al forse begroting hebben moeten bijtellen. Dit houdt wel in dat er nergens ruimte is voor enige tegenslag. Dus vingers gekruist dat er niets meer bijkomt. Ik hoop dat ik hiermee wat inzicht heb kunnen geven in de kosten.
Dus nu staan we voor de opgave om in 2 ½ maand een kleine ton bij elkaar te krijgen. Deze tijd is er nog om het leven van mijn dochters te redden. Mochten we dit niet halen dan zal het weer zeker drie maanden duren voor er weer een datum is. En gezien het tempo waarin ze beiden, maar vooral Jane achteruit gaan is dit eigenlijk geen optie. Mijn wereld staat al een tijdje op zijn kop en ik balanceer op een dunne lijn tussen hoop en angst. Wij staan open voor elk idee om dit voor elkaar te krijgen. Wij hebben iedereens hulp hierbij nodig om dit voor elkaar te krijgen. En ondersteunen graag daar waar het kan en indien mogelijk natuurlijk. Voor vragen kan je mij bereiken via ons mailadres of onze social media kanalen.

Liefs,
Monique

2 reacties op “Kosten”

  1. Na de uitzending zal vast en zeker het resterende bedrag gedoneerd worden. Alle beetjes helpen. Heel veel succes en alvast veel beterschap voor de meiden, want ik ga ervan uit dat April gewoon gehaald gaat worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *