Privacy disclaimer

Wie zijn wij?

Hieronder de Privacydisclaimer van onze Stichting Help Jane & Rosa battle CCI/AAI handelend onder de naam van Stichting Help Jane & Rosa battle CCI/AAI geregistreerd onder het KvK-nr. 75373009. Beleidsplan en jaarverslag zijn te vinden op de hoofdwebsite van de Stichting Help Jane & Rosa battle CCI/AAI .

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Web-Aid de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit privacy statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Auteursrechten

Deze website van de Stichting Help Jane & Rosa battle CCI/AAI  is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Contactgegevens

Voor alle vragen of verzoeken rondom privacy kunt u ons bereiken via info@help-jane-rosa-battle-cce-aai.com.

Wij reageren binnen drie werkdagen op uw bericht.

Links naar andere websites

De website https://help-jane-rosa-battle-cci-aai.com van de Stichting Help Jane & Rosa battle CCI/AAI  kan, als service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites.

De Stichting is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Cookies

Deze website registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina’s en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen we de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het geanonimiseerde gebruik van Google Analytics.

Naam cookie Gebruik Levensduur
_ga Geanonimiseerde statistieken 2 jaar
_gat Geanonimiseerde statistieken 24 uur
_gid Geanonimiseerde statistieken 24 uur

De persoonsgegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Formulieren op https://help-jane-rosa-battle-cci-aai.com

Op verschillende onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons systeem (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie.

De gegevens worden enkel gebruikt voor opvolging van een contactverzoek. Naast de gegevens die u zelf invult wordt het tijdstip en de betreffende pagina opgeslagen om meer context te geven bij de formulierinzending en op die manier vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website, behandelt de Stichting met de grootst mogelijke zorgvuldigheid conform deze Privacyverklaring. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

 • Formulieren

  Voor formulieren op pagina’s binnen deze website die worden ingestuurd geldt dat deze worden opgeslagen in ons systeem. Deze staat altijd op servers die niet door onszelf worden beheerd. Deze server staat in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

 • Bankgegevens

  Uw bank gegevens worden niet bij ons opgeslagen en zijn niet door ons zichtbaar. Wij maken ook gebruik van een derde partij voor de bewerking van online betalingen (Mollie) via ons donatieformulier. Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een bewerkersovereenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra zij niet meer nodig zijn.

 • Statistieken

  Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Web-Aid (de makers van de website) heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

U heeft het recht:

 • Op inzage van de gegevens die wij van u hebben en u kunt deze in veel* gevallen laten corrigeren of verwijderen.
 • Uw toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een zakelijke mededelingen)
 • Via info@help-jane-rosa-battle-cce-aai.com een klacht in te dienen

* wij zijn genoodzaakt bepaalde gegevens van u te bewaren. Bijvoorbeeld contactgegevens van onze actieve klanten voor bijvoorbeeld urgente servicemeldingen (spoedonderhoud of kwetsbaarheden bijvoorbeeld). Vanuit het oogpunt van veiligheid zijn wij ook genoodzaakt om back-ups te maken. Wij controleren deze op juistheid. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens achteraf uit back-ups te laten verwijderen omdat deze dan niet meer juist zijn.