Wat is Orthostatische intolerantie (OI)?

Orthostatische intolerantie (OI) is kortgezegd een stoornis die gekarakteriseerd wordt door het niet in staat zijn om rechtop te blijven staan. Het heeft een overlap met Myalgische encefalomyelitis (ME) en POTS. Er zijn momenteel veel onderzoeken op het gebied van ME. Vooral op het gebied van OI is er progressie te zien.

Simpel gezegd lukt het niet om voor langere tijd rechtop te staan of zitten. Wanneer de patiënt een rechtopstaande of -zittende positie aanneemt, komen de volgende symptomen voor: vermoeidheid, misselijkheid, licht in het hoofd, hartkloppingen, zweten en soms flauwvallen. Belangrijk kenmerk is dat de klachten beginnen/toenemen als je gaat staan en weer afnemen als je een liggende positie aanneemt.